Yksityisyys ja evästeet

Tietosuojaseloste – Neulomo - verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjä

Tam-Silk Oy
Y-tunnus 1763210-0
Lentolankuja 7, 36220 Kangasala
info@neulomo.com
(jäljempänä "me")

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tuomo Saarni
Lentolankuja 7, 36220 Kangasala
tuomo.saarni@tamsilk.fi

 

3. Rekisterin nimi

VERKKOKAUPAN ASIAKASREKISTERI

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaalta saatu yksiselitteinen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
  • asiakassuhteemme hoitaminen
  • asiakkaan käyttäytymisen analysointi ja profilointi
  • sähköinen suoramarkkinointi
  • mainonnan kohdentaminen yhtiömme sekä muiden tahojen verkkopalveluissa

Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Kumppanimme ylläpitää verkkokauppamme. Kumppani huolehtii rekisteriin kuuluvien tietojen turvallisesta säilytyksestä ja palvelun tietoturvasta.

Käytämme erilaisia tekniikoita tunnistaaksemme rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Tietoja käytetään markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

 

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme tietorekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan, tai muun rekisteröidyn, henkilötietoja:

- rekisteröidyn perustiedot: nimi
- rekisteröidyn yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään kun:

- hän rekisteröityy verkkokauppaan
- tekee tilauksen verkkokaupassamme 

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

7. Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan yritykseen kuuluville tahoille.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän palvelun käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot sisältävien palveluiden käytössä noudatetaan varovaisuutta ja hyviä tietoturvakäytäntöjä.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Uutiskirjeen tilauksen voit myös peruuttaa uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Peruuttamisen lisäksi asiakkaan on mahdollista palvelun asetuksissa rajata hänelle lähetettävää sisältöä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhteemme. Esitä tällaisessa tilanteessa vastustamista koskeva vaatimuksesi kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.